MARKETINGOVÝ AUDIT

Marketingový audit je vlastne zdravotná prehliadka marketingu, ktorá odhalí nemoci a navrhne spôsob nápravy. Zdravý marketing je funkčný a efektívny marketing, ktorý zvyšuje dopyt po produktoch. Takýto marketing dokáže zvýšiť príjem firmy aj o viac ako 100%. V súčasnej dobe by sa zdalo, že si firmy nemôžu dovoliť mať neefektívny marketing rovnako, ako si nemôžu dovoliť mať predajný tím, ktorý negeneruje predaje. Opak je však pravdou. Podľa prieskumu ktorý sme robili v lete 2014, len 42% firiem robí pravidelné marketingové aktivity. A len 8% firiem meria výsledky marketingu. Efektívny marketing zahŕňa robenie správnych aktivít pre správnych ľudí, ktoré dosahujú správne ciele.

Marketingový audit je služba ktorá skontroluje marketing z hľadiska personálneho, z hľadiska aktivít a z hľadiska dosahovania cieľov.

Kedy je vhodné použiť marketingový audit:

  • Malý záujem po produktoch;
  • Podstatne vyššie produkčné kapacity ako je reálna výroba;
  • Neexistencia človeka, ktorý je jednoznačne zodpovedný za marketing;
  • Časté striedanie reklamných agentúr;
  • Žiadne spotrebiteľské prieskumy alebo prieskumy robené len vlastnými predajcami v distribučnom kanáli;
  • Neexistencia marketingového plánu;
  • Časté robenie náhodných aktivít v priebehu roka;
  • Firma má len predajné ciele a neexistujú komunukačné ciele;
  • Nedefinovaný pozicioning;
  • Nedefinovaný rozpočet na marketing.

Zaujímate sa o marketingový audit?

Bez obáv nás kontaktujte. Stretneme sa s vami a pripravíme vám riešenie, ktoré bude plne zohľadňovať vaše potreby a finančné možnosti.

Objednať konzultáciu

 

Otestujte marketingový potenciál firmy

Jednoduchým testom zistite, ako je na tom váš marketing. Jeho vyplnenie zaberie menej ako 5 minút a výsledky dostanete po je ho vyplnení do mailu.

Spustiť analýzu