Naše poslanie:

Naším poslaním je zvyšovať efektivitu marketingu firiem na Slovensku a posunúť marketing z polohy prázdneho slova alebo drahej hračky do polohy každodenného nástroja, ktorý prináša merateľné výsledky a zisk našim klientom.

Naša vízia:

V každej firme na Slovensku je človek, ktorý rozumie základným zákonom marketingu, používa ich v praxi, a preto nemá problém s dopytom a ľahko sa mu predáva.

Zvýšime dopyt po vašich produktoch

Upstream je konzultačná spoločnosť pre oblasť marketingu. Pomáhame klientom zavádzať, budovať a zlepšovať marketing v ich firmách, čím im privádzame nových zákazníkov a zvyšujeme predaj. Robíme osvetu a vzdelávanie v oblasti marketingu. Našu prácu robíme viac ako 20 rokov pre zahraničné, slovenské, malé aj veľké spoločnosti.