MARKETINGOVÁ STRATÉGIA

S marketingovou stratégiou je to na Slovensku trochu komplikované. Marketing na Slovensku je náhodným procesom, ktorý stojí firmy peniaze a vlastne im neprináša nič. Česť výnimkám. Podľa našich zistení len 42% firiem o sebe tvrdí, že robí marketing pravidelne a len 8% firiem meria výsledky marketingových aktivít. Takže väčšina firiem žiadnu stratégiu nemá, robí veci náhodne, nepozná zákony marketingu a myslí si, že marketing je niečo drahé, čo súvisí trochu s umením a trochu s médiami. Príčinou tohoto stavu je, že na Slovensku, napriek množstvu absolventov VŠ, neexistujú marketingoví profesionáli. Spýtajte sa človeka zodpovedného za marketing, čo je podľa neho výsledkom marketingu. 95 zo 100 otýtaných vám odpovie, že predaj, kampaň, reklama alebo nejakú inú aktivitu. Jedinou spravnou odpoveďou je, že marketing vytvára dopyt, túžbu pro produkte. A že nemáte nikoho zodpovedného za marketing? Máte, je to šéf. Ten ktorý je zodpovedný za výsledky. Je možné, že marketingu nerozumie. Ľudia majú tendenciu sa odvracať od vecí, ktorým nerozumejú.

Keď vás predchádzajúce riadky oslovili a máte pocit, že píšeme o vás, ozvite sa, vieme s tým niečo urobiť. Navrhneme vám takú stratégiu, ktorá bude funkčná a bude vám prinášať zákazníkov. Samozrejme máme aj riešenia, ako navrhnúť marketingovú stratégiu tam, kde marketing funguje, výsledky sa merajú a treba ho posunúť ďalej.

A ešete posledná vec. Zamysleli ste sa nad tým, čo je to stratégia? Určite ano, ale pre istotu to tu zopakujeme. Je to popis cesty, ktorá vedie zo známeho miesta do želaného miesta. Pokiaľ ale neviete, kde sa nachádzate a kam mierite, tak aká je pravdepodobnosť, že neskončíte tam odkiaľ ste vyšli?

 

Prejavy neexistencie marketingovej stratégie:

  • Ak nefunguje marketing, predaj je na nízkej úrovni. Ak chcete zvýšiť predaj, musíte zlepšiť marketing.
  • Zlá finančná situácia v podniku. Marketing je druhý v poradí v procese uspokojenia zákazníka. Ak ho neuspokojíte, kúpi od konkurencie. A tam nechá aj peniaze.
  • Nevyužité výrobné kapacity. Máte viac kapacít, ako vyrábate? Problém je v slabom marketingu.
  • Nízke marže.
  • Stagnujúci alebo klesajúci obrat.

 

Zaujímate sa o marketingovú stratégiu?

Bez obáv nás kontaktujte. Stretneme sa s vami a pripravíme vám riešenie, ktoré bude plne zohľadňovať vaše potreby a finančné možnosti.

Objednať konzultáciu

 

Otestujte marketingový potenciál firmy

Jednoduchým testom zistite, ako je na tom váš marketing. Jeho vyplnenie zaberie menej ako 5 minút a výsledky dostanete po je ho vyplnení do mailu.

Spustiť analýzu