Anna Matúsová o seminári „Neutíchajúci prílev zákazníkov“