Na úvod.

Máme nový web a máme nové ciele.

Po viac ako 20 rokoch praxe v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie na Slovensku aj v zahraničí musím priznať, že tieto oblasti sú na hony vzdialené profesionalite a uspokojivým výsledkom (česť výnimkám, ktoré existujú).

V lete sme robili prieskum medzi slovenskými firmami ako používajú marketing vo svojom podnikaní. 42% z nich odpovedalo, že marketing je pravidelnou súčasťou ich podnikania. To by bola skvelá správa, keby súčasne neodpovedali, že len 8% firiem merá jeho výsledky. Povedzte sami, ako môže fungovať marketing bez spätnej väzby? Zle alebo náhodne.

A tak to vyzerá aj s marketingom a marketingovou komunikáciou a ich uznaním v podnikateľskom svete. Ak sa nemerajú výsledky, nemôže sa stanoviť efektivita. Prevláda názor, že sú to tak abstraktné veci, že ich meranie je nemožné. A agentúry podnikajúce v tejto oblasti sú brané v tom lepšom prípade ako kreatívni exoti, a v tom horšom ako podvodníci, ktorých zaujímajú len peniaze. Pritom efekty je možné spoľahlivo merať a dosahovať výsledky, ktoré doslova katapultujú firmu do zisku.

Mám marketing rád, veľmi dobre sa ním živím od roku 1991 a súčasná situácia ma neteší. Za týchto podmienok prehrávajú všetci – zadávatelia, médiá aj agentúry, pracovníci.

Mám pocit, že je načase s tým začať niečo robiť, a treba začať od seba. Naším poslaním je zvyšovať efektivitu marketingu firiem na Slovensku a posunúť marketing z polohy prázdneho slova alebo drahej hračky do polohy každodenného nástroja, ktorý prináša merateľné výsledky a zisk našim klientom.
K tomu bude slúžiť aj naša nová stránka a služby, ktoré ponúkame.

Chceme napĺňať našú víziu, aby v každej firme na Slovenku bol človek, ktorý rozumie základným zákonom marketingu, používa ich v praxi, a preto firma problém s dopytom a ľahko sa jej predáva.

Takže naším heslom nie je kreativita alebo efektivita, ale profesionalita.

Som presvedčený, že to je presne tá ingrediencia, ktorú Slovensko potrebuje. A nakoniec obsahuje v sebe aj spomenuté dve slová. Zatiaľ sú to však len reči. Len čas ukáže, ako sa nám to podarí. Držte nám palce.

PS. Rád si vypočujem vaše názory na tému profesionality marketingu, marketingovej komunikácie a subjektov, ktoré v tejto oblasti pôsobia.

Ing, Juraj Šembera
0905 547 538
sembera@upstream.sk


Žiadne komentáre k článku "Na úvod."